Bekymringsfullt at påvirkningsmetoder brukes i offentlig sektor

En ny forskningsrapport belyser hvordan organisert kriminalitet påvirker stat og kommune i Sverige. Den svenske forvaltningsmodellen utfordres i dag av kriminelle aktører og myndighetene beskriver organisert kriminalitet som en trussel mot systemet.

Søkelyset i rapporten er hvordan administrasjon på kommunenivå påvirkes. Det kommer blant annet fram at korrupsjon er en av tre påvirkningsmetoder, og at organisert kriminalitet er en trussel mot systemet.

Rapporten Den sårbara staten. En forskningsöversikt om hur organiserad brottslighet påverkar stat och kommun (PDF) gir en oversikt over kunnskap om hvordan organisert kriminalitet påvirker, eller vil påvirke, offentlige myndigheter. Rapporten er basert på internasjonal forskning, rapporter fra svenske myndigheter og organisasjoner, medieoppslag og forskning om samarbeid mellom virksomheter i en svensk kommune. 

Søkelyset i rapporten er hvordan organisert kriminalitet påvirker forvaltningen på kommunenivå. Det ser ut til at institusjoner i Sverige er sårbare for infiltrasjon, korrupsjon og velferdskriminalitet. Til tross for begrenset forskning har myndighetene i flere rapporter advart om risikoen for infiltrasjon, press og utilbørlig påvirkning på den svenske statsadministrasjonen.

Flere forhold er årsaken til at kommunesektoren er sårbar for påvirkning. Blant annet skjer fordelingen av store deler av velferdsressursene på kommunenivå. I tillegg har tjenestemenn innen kommunal virksomhet en viktig funksjon da beslutningene de tar har store økonomiske konsekvenser på individnivå. 

Flere risikofaktorer for korrupsjon er identifisert basert på eksisterende forskning. Herunder muligheter for private aktører til å tilby velferdstjenester i privat regi med offentlig finansiering. I tillegg fremhever rapporten at andre sårbarheter er tjenestemennenes store handlingsrom, en svak kommunerevisjon, taushetskulturer, geografisk og sosial nærhet mellom tjenestemenn og innbyggere, og samfunnsnormer.

Rapporten trekker fram tre påvirkningsmetoder; vold og trusler, korrupsjon og infiltrasjon av myndigheter. Problemene blir særlig alvorlige dersom kriminalitet infiltrerer politikken og gjennom korrupsjon påvirker politiske beslutninger og myndighetsutøvelse.

Rapporten trekker fram tre påvirkningsmetoder; vold og trusler, korrupsjon og infiltrasjon av myndigheter.

Siden korrupsjon foregår i det skjulte, undergraves innbyggernes mulighet til å kreve politisk ansvar for beslutningene som tas. Påvirkningen bryter også med rettssikkerhetsprinsippet, da den fører til ujevn fordeling av offentlige ressurser. I tillegg medfører korrupsjon en risiko for at kostnadene til arbeid og tjenester øker drastisk og at fordelingen av offentlige kontrakter blir ugjennomsiktig, noe som fører til sløsing med offentlige ressurser. 

På sikt er risikoen at innbyggernes tillit til demokrati, offentlig sektor, institusjoner og politikk undergraves. Langsiktige konsekvenser kan bety redusert vilje til å betale skatt, delta i valg, anmelde forbrytelser eller på annen måte engasjere seg i samfunnsspørsmål.

Rapporten gir anbefalinger til forskere, politikere og myndigheter og kommuner. Forskere anbefales å drive mer grunnforskning; det er behov for mer kunnskap om hvordan kriminelle aktører påvirker både svensk administrasjon og politikk. Til politikerne anbefaler rapporten politisk vilje til å forfølge og prioritere saken for å motvirke organisert kriminalitet. På kommunenivå er anbefalingen at den politiske ledelsen gir støtte og mandater til de som skal jobbe mot kriminalitet. Politikere og ledere på lokalt nivå anbefales å synliggjøre problemstillingen og skape arbeidsmetoder for langsiktig forebyggende arbeid.

Kilde: Institutet Mot Mutor (IMM)

https://www.institutetmotmutor.se/news/oroande-att-paverkansmetoder-anvands-inom-offentlig-sektor/