Bildet viser en som arbeider med papirer på et skrivebord

Foto: Green hameleon / Unsplash

Gebyr til Ringsaker for ulovlig direkte anskaffelse av barnehage- og skole­administrativt system

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har ilagt Ringsaker kommune et gebyr på 196.636 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av barnehage- og skoleadministrativt system.

Ringsaker gjennomførte i 2010 en anskaffelse av barnehage- og skoleadministrativt system. I perioden 2016–2019 ble systemet byttet ut og oppgradert uten at dette ble kunngjort. Kommunen erkjente at dette innebar en ulovlig direkteanskaffelse. 

Spørsmålet for KOFA var hvorvidt en tilleggsavtale inngått i 2022, og som endret avtalen fra 2019, også innebar en ulovlig direkteanskaffelse.

KOFA konkluderte med at tilleggsavtalen inngått i 2022 utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Ved fastsettelsen av gebyrets størrelse ble det i skjerpende retning lagt vekt på at kommunen valgte å utvide en kontrakt som ikke var kunngjort, og som den visste var kunngjøringspliktig.

Ved fastsettelsen av gebyrets størrelse ble det i skjerpende retning lagt vekt på at kommunen valgte å utvide en kontrakt som ikke var kunngjort, og som den visste var kunngjøringspliktig.

Kommunen ble ilagt et gebyr på tretten prosent.

Lenke til KOFAs vedtak i saken (PDF):

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2023/07/2023-516-Klagenemndas-gebyrvedtak.pdf