Foto: Krakenimages / Unsplash

IKS og Samordnet registermelding – brev til NFD

Samfunnsbedriftene og NKRF har sendt felles brev til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om den manglende muligheten for digital registrering i Brønnøysundregistrene for interkommunale selskap.

I påvente av at interkommunale selskap etter IKS-loven på lik linje med andre foretaksformer kan bruke Samordnet registermelding eller en tilsvarende elektronisk løsning, ber vi i brevet (pdf) til NFD om adgang for interkommunale selskap til å bruke digital signatur ved melding til Brønnøysundregistrene om registreringspliktige endringer i virksomheten. 

I tillegg ber vi om at interkommunale selskap skal kunne sende melding om endringer og tilhørende saksdokumenter digitalt til Brønnøysundregistrene, primært via Altinn.

I brevet blir også problemene med manglende tilrettelegging i Altinn for de virksomheter som hadde kommunal revisor, og som ønsket å benytte seg av energistøtteordningen for bedrifter, berørt.

Disse grepene vil medføre betydelige lettelser og forenklinger for de interkommunale selskapene og deres eierkommuner. 

Vi ber derfor NFD om at tiltakene kan iverksettes så snart det lar seg gjøre.