Nytt verktøy: KontrollutvalgGPT – vi tester bruken av KI

NKRF har utviklet en egen chatbot «KontrollutvalgGPT», som fritt kan benyttes av medlemmene til veiledning knyttet til temaer om kontrollutvalg og tilhørende problemstillinger. Verktøyet er laget ved hjelp av verktøyet ChatGPT 4.0.

Bruken av verktøyet krever at du har betalingsversjonen av ChatGPT 4.0 tilgjengelig på din pc/nettbrett/mobil.

Vi har «lært opp» KontrollutvalgGPT med all relevant og åpen tilgjengelig informasjon om kontrollutvalg, som f.eks. boka «Kontroll og revisjon i kommunal sektor», relevante veiledere og anbefalinger fra NKRF og FKT, KDDs veileder om kontrollutvalg, veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon og relevante tolkningsuttalelser samt aktuelle artikler fra bladet kontroll & revisjon.

Verktøyet trenger imidlertid mer trening. Vi inviterer derfor medlemmene til å prøve ut og skaffe seg selv og oss erfaringer med bruken av KontrollutvalgGPT.

Hvis det viser seg at et slikt verktøy er til nytte for medlemmene, vil vi vurdere å utvikle tilsvarende GPT-er på andre fagområder.

Lenke til verktøyet KontrollutvalgGPT - kun for medlemmer (+):

    https://www.nkrf.no/digitalisering-verktoy/kontrollutvalggpt