Bilde av logoen til Sørlandet kommunerevisjon IKS

Sørlandet kommunerevisjon med spennende oppdrag for Stortinget

Stortingets presidentskap har etter en anbudskonkurranse valgt Sørlandet kommunerevisjon IKS som ny revisor for partigruppenes regnskaper på Stortinget.

Stortingets presidentskap gir tilskudd til driften av de ulike partigruppene som er representert på Stortinget. Tilskuddene blir tildelt ut fra nærmere kriterier for bruken av midlene. Partigruppene er pliktig til å føre regnskap over bruken.

Sørlandet kommunerevisjon IKS er etter en anbudskonkurranse valgt som revisor for disse regnskapene de neste tre årene. Oppdraget gjelder ordinær regnskapsrevisjon i tillegg til å se etter at bruken av midlene er i samsvar med kriteriene for tildelingen av tilskuddene.

Kristian Fjellheim | Foto: Dannevig Foto AS


– Det er alltid gøy med nye oppdrag, men litt ekstra stas synes vi det var når Stortingets presidentskap valgte oss som ny revisor for partigruppenes regnskaper på Stortinget. Vi gleder oss til å sette i gang, uttaler daglig leder Kristian Fjellheim i Sørlandet kommunerevisjon IKS.
Besøk www.sk-revisjon.no for nærmere informasjon om Sørlandet kommunerevisjon IKS.