Praktisk eksamen for revisor

Revisorforeningen avholder praktisk eksamen for revisor torsdag 7. november 2024. Påmeldingsfristen er mandag 9. september.

Bestått praktisk eksamen er ett av vilkårene man må oppfylle for å kunne søke Finanstilsynet om godkjenning som statsautorisert revisor.

Man må ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon (MRR) eller bachelorgrad i regnskap og revisjon (overgangsordning til 2025), og ha gjennomført minst to år av den praktiske opplæringen (24 måneder og 3200 timer) for å ta praktisk eksamen.

Bestemmelsene om praktisk eksamen er inntatt i revisorloven § 3-3 og forskrift om revisjon og revisorer § 1-4 og eksamensinstruksen.

Lenke til påmelding til praktisk eksamen for revisor 7. november 2024 >>

Kilde: Revisorforeningen

https://revisorforeningen.no/om-revisjon1/praktisk-eksamen-for-revisor/