Skatteetatens logo

Skatteinfo nr. 3/2024

Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner.

Les blant annet om at Skatteetatens tjenester flyttes fra Altinn til Skatteetaten.

Lenke til nyeste utgave av Skatteinfo og tidligere utgaver:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/