Artikkelprisen 2023

Lars Normann Mikkelsen er tildelt kontroll & revisjons artikkelpris for 2023.

Prisen henger høyt, og den har vært delt ut siden 1995. 

Lars Normann Mikkelsen, seniorrådgiver i Oslo kommune, Kommunerevisjonen, og tidligere revisjonssjef, revisjonsrådgiver, avdelingsdirektør og oppdragsansvarlig samme sted, ble tildelt prisen for artikkelen "30 år med lovpålagt forvaltningsrevisjon – utvalgte minner og refleksjoner fra 27 av dem", som sto i kontroll & revisjon nr. 4/2023.

Lars Normann Mikkelsen

Prisen for 2023 ble delt ut til prisvinnerens store overraskelse på NKRFs fagkonferanse 2024 i Kristiansand, hvor Lars var engasjert som foredragsholder om artikkelens tema.

Artikkelen skårer godt i forhold til vurderingskriteriene, og den er meget godt mottatt. Nettversjonen er godt besøkt det siste året på NKRFs nettsider. Den tar for seg Lars sine egne erfaringer og refleksjoner om forvaltningsrevisjon gjennom hans 27 års virke i bransjen.

Lars avslutter sin artikkel med noen betraktninger. Hun skriver blant annet at:

Vi må vel kunne si at forvaltningsrevisjonen i Norge har blitt en moden ungdom/ung voksen. Hva nå, hva skjer videre? For forvaltningsrevisjonens del ser det vel ganske lyst ut?

Jeg tror samtidig at kommunal revisjon samlet sett fortsatt i noen grad må søke sammenslåinger eller andre tiltak som muliggjør enda tyngre kompetanse og forvaltningsrevisjon på områder som representerer sentrale utfordringer for landets kommuner og fylkeskommuner. Dem er det flere av, ikke minst klima, likebehandling, en aldrende befolkning og digitalisering/kunstig intelligens.

Det er videre etter min mening mye viktigere at vi leverer svært god revisjon på disse og andre områder, og formidler den godt, enn at vi f.eks. bruker krefter på mer eller mindre løsrevet rådgiving, i verste fall på kant med vår kompetanse og uavhengighet.

Og så er det to ting som kom galt ut med den nye kommuneloven i 2018. Det er for det første at det ikke ble etablert et adekvat kompetansekrav for forvaltningsrevisjon og for det andre at den reduserte taushetsplikten gjør kildevern mer krevende og i verste fall usikkert.

Det kan vi kanskje få orden på framover?

Artikkelen kan også lastes ned i pdf-format her (side 8-10): K_R-4-2023.pdf (nkrf.no)

Juryen, som har vurdert kandidater til artikkelprisen for 2023, har bestått av: styreleder og ansvarlig redaktør Per Olav Nilsen, daglig leder Rune Tokle og seniorrådgiver Bjørn Bråthen. 

I juryens vurdering av artiklene er det blitt lagt vekt på flere kriterier, blant annet at artikkelen skal ta opp et aktuelt tema, ha faglig tyngde og bringe nytt lys over et tema samt at stoffet skal være presentert på en lett forståelig måte.