351  |  352  |  353  |  354  |  355  |  356

07.02.2008

Ny leder i NKRFs revisjonskomite

Styret har utpekt Rolleiv Lilleheie, Buskerud Kommunerevisjon IKS, som ny leder av revisjonskomiteen. Lilleheie tar over etter Irene Ekerhovd, som har gått over i annen stilling utenfor NKRFs virkeområde.

351  |  352  |  353  |  354  |  355  |  356