368  |  369  |  370  |  371  |  372

14.06.2007

Vedtak på NKRFs årsmøte i Tønsberg 2007

NKRF avviklet årsmøte søndag 10. juni. Over 300 stemmer var representert på årsmøtet, og over 200 deltakere var til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Tønsberg 10. - 12. juni 2007.
20.06.2006

Vedtak på NKRFs årsmøte i Stavanger 2006

NKRF avviklet et vellykket årsmøte søndag 11. juni. Over 350 stemmer var representert på årsmøtet, og over 200 deltakere var til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Stavanger 11. - 13. juni 2006.

368  |  369  |  370  |  371  |  372