Abonnement/løssalg

kontroll & revisjon kommer ut seks ganger i året:

 • 2. januar
 • 1. mars
 • 2. mai
 • 1. juli
 • 2. september
 • 1. november

Abonnement:

Abonnementsprisen er for tiden kr 525 pr. år (gjelder både for papirutgaven og/eller for den digitale, bla-vennlige e-utgaven).

Abonnement kan bestilles her » | Opplys i kommentarfeltet om du ønsker bladet tilsendt på papir og/eller i digital, bla-vennlig e-utgave.

Løsssalg:
Enkeltnummer kan bestilles særskilt for kr 95 pr. blad inkl. porto.

Send din bestilling til post@nkrf.no.


Redaksjonelt/annonser

kontroll & revisjon utgis av:

NKRF - kontroll og revisjon i kommunene
Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Tlf.: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
www.nkrf.no
www.twitter.com/nkrf
www.twitter.com/kommunerevisor1
Bankkontonr.: 1450.12.70424
Org.nr.: 975 450 694 MVA

ISSN 2703-9692


Ansvarlig redaktør:
Styreleder Per Olav Nilsen

kontroll & revisjon kommer ut seks ganger i året:

 • 2. januar
 • 1. mars
 • 2. mai
 • 1. juli
 • 2. september
 • 1. november

Frist for innsending av stoff til NKRF er som hovedregel den 5. i måneden forut for utgivelse.

Abonnementspris: Kr 525 pr. år (gjelder både for papirutgaven og/eller for den digitale, bla-vennlige e-utgaven).

For bestilling klikk her » | Opplys i kommentarfeltet om du ønsker bladet tilsendt på papir og/eller i digital, bla-vennlig e-utgave.

Annonsepriser:

1/1-side* bakside kr 6 625 (215 x 180 mm)
1/1-side andre sider kr 6 050 (210 x 297 mm) + 4 mm utfallende med skjæremerker
3/4-side kr 5 350
1/2-side kr 4 650 (164 x 130 mm)
1/4-side kr 3 450
1/8-side kr 2 050

Prisene er ekskl. mva.
Rabatt vurderes ved flere innrykk.
Andre annonseformat etter forhandlinger.

*) kontroll & revisjon utgis i stående A4-format.

Opplag: 1600

Foto som ikke er merket med rettighetshavere eies av NKRF.