Årsregister for kontroll & revisjon

Nedenfor følger en oversikt over fagartikler i kontroll & revisjon (tidl. Kommunerevisoren - tom. 2021) pr. år fom. 2002
(oversiktene fom. 2005 er søkbare).

2023202220212020201920182017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Her kan du søke i en samlet oversikt for perioden 2005 - 2023

PDF-versjoner av bladene/artiklene kan fås ved henvendelse til post@nkrf.no