Kommunerevisoren nr. 6/2021

76. årgang

I fellesskapets tjeneste

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | Jeg vil begynne med å takke for tilliten som gjenvalgt styreleder i Norges Kommunerevisorforbund. Jeg ser fram til å jobbe videre – på vakt for fellesskapets verdier.

 

Hva kjennetegner god eierstyring?

Agnete B. Sommerset, juridisk direktør, Samfunnsbedriftene

Foto: Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene

De siste 25 årene har norske kommuner og fylkeskommuner etablert flere tusen selskaper. Det fører til økt søkelys på eierstyring fra flere hold. Revisorer får derved stadig oftere i oppgave å foreta eierskapskontroller.

 

Er en trygg digital hverdag mulig i kommunene?

Avdelingsdirektør Asbjørn Finstad og fagsjef informasjonssikkerhet og personvern Suhail Mushtaq, FID - Strategisk IKT og digitalisering i KS

Daglig skriver media om digitale angrep, og digitale angrep mot kommuner er selvsagt ikke noe unntak. De fleste har hørt om dataangrepet mot Østre Toten kommune og de konsekvensene det førte med seg.

 

Uten kontroll forsvinner tilliten

Per-Kristian Foss, riksrevisor og Riksrevisjonens daglig leder

Foto: Riksrevisjonen/Ilja Hendel

KRONIKK | Vi er privilegerte som lever i et åpent og moderne demokrati, men betyr det at vi trenger mindre kontroll? Etter åtte år som riksrevisor, er jeg overbevist om at svaret er nei. Uten kontroll forvitrer fundamentet som demokratiet vårt er bygd på: Tilliten mellom innbyggerne og myndighetene.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Hva skjer?
  Handlingsrom og bredere virkemiddelbruk viktig for nyttige tilsyn
 • Kontrollutvalg og revisjon som bidragsytere for læring og forbedring under pandemien
  Partner Birte Bjørkelo og senior manager Kari Gåsemyr, Deloitte
 • Etikk - hvor står vi?
  NKRFs disiplinærkomite – Morten Alm Birkelid (leder), Magnus Solsvik og Unni Romstad
 • Oversikt over fagartikler i Kommunerevisoren 2021
 • Det er ikke alltid lettere med tilgivelse enn tillatelse
  Advokat Kristian Jåtog Trygstad, partner i Advokatfirmaet Mageli ANS
 • Det enkle er ikke alltid det beste – tilsvar til debattinnlegg
  Advokat Thomas G. Naalsund, partner i Advokatfirmaet Wiersholm
 • Hva skjer?
  Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser Slik er åpenheten i kommunene
 • Nytt om navn
  Rogaland Revisjon IKS Konsek Trøndelag IKS