I fellesskapets tjeneste

LEDER | Jeg vil begynne med å takke for tilliten som gjenvalgt styreleder i Norges Kommunerevisorforbund. Jeg ser fram til å jobbe videre – på vakt for fellesskapets verdier.

Årsmøtet fattet mange viktige vedtak. Det ble vedtatt en ny strategi – som ser langt inn i framtida, men som samtidig har konkrete mål i overskuelig framtid. Vi skal være standardsettende, vi skal satse på kompetanse og vi skal jobbe for bedre rammevilkår.

Vi skal være standardsettende, vi skal satse på kompetanse og vi skal jobbe for bedre rammevilkår.

Vi skal utarbeide et sett med anbefalinger for kontrollutvalgssekretariatene. Vi skal være opptatt av kvalitet på alle områder i egenkontrollen.

Derfor vedtok også årsmøtet å endre reglene for kvalitetskontrollen – slik at det blir mer fokus på den oppdragsansvarlige revisoren. Årsmøtet ga styret i oppgave å utarbeide nye regler for kvalitetskontrollen slik at ny ordning kan tre i kraft i 2023.

I tillegg ble reglene for etterutdanning endret slik at de er i pakt med den nye revisorloven. Antall timer etterutdanning over en treårsperiode ble økt fra 105 timer til 120 timer for oppdragsansvarlige revisorer. Så valgte årsmøtet å holde fast ved 105 timer for de som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalgene – fram til ordninga blir evaluert.

Kvalitet skal gå som en rød tråd gjennom det våre medlemmer arbeider med.

Og tillit. Vi lever av tillit. Kvalitet og tillit går hånd i hånd. Og skal jeg oppsummere årsmøtet 2021, vil jeg bruke tre ord: Kvalitet, tillit og optimisme.

Vi lever av tillit. Kvalitet og tillit går hånd i hånd. Og skal jeg oppsummere årsmøtet 2021, vil jeg bruke tre ord: Kvalitet, tillit og optimisme.

Årsmøtet feiret NKRFs 75-årsjubileum – ett år forsinket. Vi feiret 75 år på vakt for fellesskapets verdier.

Når NKRFs 100-årshistorie skal skrives, vil kanskje årene 2020 og 2021 peke seg ut? Det var da man levde i en unntakstilstand og man endret måten jobbe på. Men målet med jobben ble ikke endret. Det var fortsatt slik at NKRF skulle stå på vakt for fellesskapets verdier. Ja, det ble kanskje enda viktigere da – når man så hvor mye fellesskapet betydde og hvor stor rolle kommunene hadde spilt i smittevernsarbeidet.

Nå er smitteverntiltakene opphevet – og tilværelsen er blitt mer normal. Men går alt tilbake til det gamle? Jeg tror ikke det.

Vi har endret oss. Vi jobber på en annen måte. Det er flere digitale møter og mindre reising. Men vi kommer kanskje til å sette ekstra pris på å møtes når vi gjør det?

Jeg ser fram til fortsatt aktivitet i et gjenåpnet samfunn. Det gir oss flere muligheter til å utvikle oss til felles beste.

I denne utgaven av Kommunerevisoren kan du lese riksrevisor Per-Kristian Foss’ kronikk. Den er hans siste som riksrevisor Han takker NKRF for åtte år med svært godt og konstruktivt samarbeid.

Og så utfordrer han oss litt: «Kan og bør vi gjennomføre samarbeidsrevisjoner? Kan vi gå inn i en problemstilling og se hele saksgangen fra vedtak i Stortinget, via statsforvaltningens planlegging til iverksetting i den enkelte kommune, kanskje bydel?»

Vi tar i mot utfordringen og vil jobbe for å få til et slikt konkret faglig samarbeid.

Og så vil jeg på vegne av NKRF takke Per-Kristian Foss for meget godt samarbeid gjennom åtte år. Det er åtte år som har styrket berettigelsen av offentlig revisjon.

Lenke til Kommunerevisoren nr. 6/2021:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2021/6

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 6/2021