kontroll & revisjon nr. 3/2022

77. årgang

Revisors bidrag til bedre digital sikkerhet

Kristin Olsen, seniorrådgiver i Riksrevisjonen

Offentlig forvaltning er stadig mer avhengig av digitale systemer for å levere viktige tjenester til alle landets innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

 

Mer revisjon av klima og forbedring av offentlig sektor

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Foto: Riksrevisjonen

KRONIKK | Riksrevisjonen skal være til nytte for morgendagens samfunn. Derfor skal vi spisse revisjonsarbeidet fremover. Flere samfunnsområder blir viktige, særlig klima og forbedring av offentlig sektor.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden
  Bjørn Bråthen
 • Hva skjer?
  Taksonomi og ontologi – om indikatorer og sammenhengen mellom dem
 • Refleksjoner etter Kontrollutvalgskonferansen 2022
  Tora Aasland, Leder av Kommunesektorens etikkutvalg
 • Test av korte rapporter
  Sunniva Tusvik Sæter, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA
 • Til debatt | Slip skøytene! Nå vil nye EU-regler om varsling lokke flere ut på glattisen
  Per Andreas Langeland
 • Hva skjer?
  Ny rapport om uetisk adferd og korrupsjon i kommunesektoren Innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale Innsynsguiden – En veileder basert på Sivilombudets behandling av innsynssaker Innsyn i varslingssak
 • Nytt om navn
  NKRF får ny medarbeider Rogaland Revisjon IKS Salten kontrollutvalgservice KO