kontroll & revisjon nr. 6/2022

77. årgang

Offentlig revisjon på offensiven

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | NKRF arrangerte, sammen med Riksrevisjonen og IIA Norge, 17. og 18. oktober Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon. På grunn av koronapandemien hadde det gått så mye som fire år siden sist denne konferansen ble arrangert.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • En bauta har trådt tilbake
  Intervju med æresmedlem Reidar Enger
 • Etikk – status blant NKRFs medlemmer
  NKRFs disiplinærkomite – Morten Alm Birkelid (leder), Magnus Solsvik og Unni Romstad
 • Sammen skaper vi et sterkere faglig nettverk i Norden
  Ellen Lange, seniorrådgiver i NKRF
 • Avgrensning mellom drift og investering ved digitale løsninger
  Knut Erik Lie, utredningsleder i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS)
 • Oversikt over fagartikler i kontroll & revisjon 2022
 • Hva skjer?
  Tillitsbaserte ordninger for lokale folkevalgte
 • Nytt om navn
  Vestfold og Telemark Revisjon IKS Kommunerevisjonen i Oslo Romerike Revisjon IKS