kontroll & revisjon nr. 2/2023

78. årgang

Godt personvern: en forutsetning for gode kommunale tjenester

Trygve Børsting, forvaltningsrevisor i Vestfold og Telemark revisjon IKS
Foto: Danny Twang

En forutsetning for at kommunen skal levere gode tjenester er at innbyggerne har tillit til at de opplysningene de deler med kommunen blir ivaretatt på en god måte og ikke blir tilgjengelige for uvedkommende. Vernet om innbyggernes personopplysninger er derfor et grunnleggende prinsipp i offentlig forvaltning.

 

Uavhengig, men lyttende

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Foto: Riksrevisjonen

KRONIKK | Offentlig revisjon har gjennomgående høy tillit i Norge. Andre ser verdien av arbeidet vi gjør. Det gjelder både oss i Riksrevisjonen og dere som reviderer landets kommuner.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Investeringsprosjekter – hva kan gå galt?
  Terje Grønli, seniorrådgiver i Kommunerevisjonen i Oslo
 • Kvalitetskontrollen 2022
  Øyvind Nordbrønd Grøndahl, leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite
 • Utfordringer og muligheter innenfor tverrfaglig samarbeid for barn og unge
  Johannes O. Nestvold, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA
 • Nytt om navn
  Romerike revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS