Til forsvar for demokratiet og vårt felles livsgrunnlag

LEDER | Vi har lagt Kontrollutvalgskonferansen 2023 bak oss. Det var den siste i denne kommunestyreperioden, men ikke den siste Kontrollutvalgskonferansen! Det kommer flere.

Vi kan allerede nå fortelle at den første Kontrollutvalgskonferansen i neste kommunestyreperiode og den 20. i rekka, finner sted 31. januar - 1. februar 2024. Vi gleder oss allerede!

Men la oss dvele litt ved den konferansen som nettopp har vært. Åpenhet, ytringsfrihet og demokrati var nøkkelord for innholdet i konferansen. Anledninga var at Ytringsfrihetskommisjonen la fram sin utredning i august 2022, og at denne utredninga rører ved kjernen i vårt demokrati.

Vi har sett at en del demokratiske verdier har vært satt under press i Europa og i USA, og da er det ekstra viktig at vi her i landet hegner om vårt demokrati. Selv om vi opplever at det norske demokratiet er bedre stilt enn i mange andre land, betyr ikke det at det ikke kan rives ned. Vi har et demokratisk samfunn helt til vi ikke har det lenger – og tida mellom der kan være kortere enn vi liker å tenke på.

Selv om vi opplever at det norske demokratiet er bedre stilt enn i mange andre land, betyr ikke det at det ikke kan rives ned.

Til høsten er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, en slags eksamen for lokaldemokratiet – og dermed for demokratiet i seg selv. Levende lokalsamfunn og levende lokaldemokrati går hånd i hånd og er gjensidig avhengig av hverandre. NKRF ser på seg selv og våre medlemmer som viktige forutsetninger for et levende lokaldemokrati.

NKRF ser på seg selv og våre medlemmer som viktige forutsetninger for et levende lokaldemokrati.

Et viktig prinsipp er åpenhet – om beslutninger og om hvem som tar beslutningene. Hvem vi handler med, og hvem vi snakker med. Hvem leverer tjenester til kommunen eller fylkeskommunen? Har de ordentlige arbeidsvilkår, og operer de innenfor lovens rammer?

Dette var spørsmål som ble tatt opp på konferansen. Og selv om det er slik at det meste går ordentlig for seg, er det viktig å avsløre de som jukser, og som ikke har rent mel i posen. Gjør en kommune nok for å sikre seg at leverandørene er seriøse? Stiller man de riktige spørsmålene og sjekker man andres erfaringer? Svaret var dessverre nei. Mer kan gjøres.

Gjør en kommune nok for å sikre seg at leverandørene er seriøse? Stiller man de riktige spørsmålene og sjekker man andres erfaringer?

Dette vil NKRF og våre medlemmer være med og bidra til. Gjennom undersøkelser bestilt av kontrollutvalgene kan vi sette fokus på anskaffelsene kommunene gjør på vegne av innbyggerne. Vi skal ikke gjøre det først og fremst for å ta andre i feil, men for å bidra til læring og gode og rettferdige konkurransevilkår. Dette er spesielt viktig - for det er i møtet mellom det offentlige og det private at risikoen for korrupsjon er størst. Det har Økokrim sagt i sin trusselvurdering, og det viser også den nyeste domssamlinga fra Transparency International Norge.

Vi skal ikke gjøre det først og fremst for å ta andre i feil, men for å bidra til læring og gode og rettferdige konkurransevilkår.

Demokratiet er ikke levende uten ytringsfrihet, og derfor er det viktig å styrke denne – for det vil igjen bidra til å styrke den offentlige samtalen. Leder av Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, snakket om dette på konferansen.

Og vi må stille oss spørsmålet: Hvordan kan kommunal kontroll og revisjon bidra her? Jo, ved å gjennomføre undersøkelser og få fram fakta – slik at politikere og andre kan diskutere med hverandre på grunnlag av disse. Enighet om faktagrunnlaget fører ofte til en konstruktiv debatt.

Enighet om faktagrunnlaget fører ofte til en konstruktiv debatt.

En annen trussel mot demokratiet er cyberangrep. Vi har etter hvert mange eksempler på offentlige institusjoner som har blitt utsatt for hackere, og som har klart å ramme fellesskapets verdier. Noen har klart å lamme hele organisasjoner, og krevd løsepenger fra de som er rammet. Kan vi risikere at valggjennomføringa blir rammet – og sitter det folk der ute som prøver å manipulere valg i Norge – og dermed det norske demokratiet?

Svaret er med sikkerhet ja, men vi vet ikke omfanget. Men vi vet at krigen også kan komme til kommunen. Dette var tema på Kontrollutvalgskonferansen, og det vil med sikkerhet blir et tema på framtidige konferanser og i andre sammenhenger.

Likevel: Ingen utfordring er større enn å redde vårt livsgrunnlag. Kampen for en bærekraftig framtid. EUs nye regler for bærekraftsrapportering vil få innvirkning på Norge. Selv om de i første omgang ikke gjelder kommuner og fylkeskommuner, vil det ha stor betydning for kommune-Norge.

EUs nye regler for bærekraftsrapportering vil få innvirkning på Norge. Selv om de i første omgang ikke gjelder kommuner og fylkeskommuner, vil det ha stor betydning for kommune-Norge.

Kravene berører hvem kommunene handler med – og ikke minst: Etter hvert vil det – i en eller annen form – bli økt fokus på bærekraftrapportering fra kommunene også – og skal bærekraftsrapporteringa ha en verdi, må den bekreftes av noen. Her kan kommunal kontroll og revisjon spille en stor rolle.

Det er nok å ta tak i – for fellesskapets verdier.

Lenke til kontroll & revisjon nr. 2/2023:

https://www.nkrf.no/kontroll-og-revisjon/2023/2

Denne artikkelen ble publisert i kontroll & revisjon nr. 2/2023