kontroll & revisjon nr. 4/2023

78. årgang

Hvorfor trenger revisor et godt omdømme?

Karen Kvalevåg, administrerende direktør i Revisorforeningen

KRONIKK | Revisjon er variert, sosialt, utviklende og ligger langt fremme på digitalisering. Vi får nå en ny sentral rolle; sikre at bærekraftsrapportering er til å stole på. Likevel fremstår yrket som lite attraktivt. Det er et stort gap mellom hva våre medlemmer tenker om yrket og hva mange i befolkningen tror. Dette kunnskapsgapet må lukkes.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 75 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Hvordan møtes det stadig økende kravet til informasjonssikkerhet i Drammen kommune?
  Svein Hilding Aasen, virksomhetsleder IKT i Drammen kommune
 • Staten overser regelbrudd på selvkost og statsstøtte
  Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs
 • NKRFs årsmøte 2023 – sammen mot felles mål
  Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF
 • Hva skjer?
  De første anbefalingene for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene er fastsatt NKRF deltar på Arendalsuka 2023 Forslag til nye regler om bærekraftsrapportering Nye notater fra GKRS
 • Nytt om navn
  Artikkelprisen 2022 Per Olav Nilsen er utnevnt til æresmedlem i NKRF Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet og Viken kontrollutvalgssekretariat Rogaland revisjon IKS NKRFs hederstegn i sølv med diplom gikk til ...