kontroll & revisjon nr. 6/2023

78. årgang

Tillit er demokratiets lim

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | «Det er ikke ulovlig å være inhabil,» blir det ofte sagt. Det er helt riktig, det, og derfor burde kanskje flere meldt seg inhabile.

 

Handlekraft forutsetter tillit

Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport
Foto: Kommunal Rapport

KRONIKK | Politikere uten nødvendig tillit er ikke i stand til å ta de beslutningene som samfunnet trenger at de tar.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Revisjon av IT-systemer i henhold til ISA 315
  Torun Rinnan, ass. avdelingsdirektør og Alexa Elizabeth Belandria Ojeda, seniorrådgiver i avd. for regnskapsrevisjon i Kommunerevisjonen i Oslo
 • Undersøkelser av etiske retningslinjer i kommunene
  Astrid Indrebø, forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS
 • Oversikt over fagartikler i kontroll & revisjon 2023
 • Nytt om navn
  Romerike revisjon IKS Konsek Trøndelag IKS