Vedtak på NKRFs landsmøte

NKRF avholdt sitt landsmøte fredag 16. juni på Royal Garden i Trondheim.

Utover ordinære landsmøtesaker som beretning, regnskap og budsjett ble bl.a. følgende vedtak truffet:

 • obligatorisk etter- og videreutdanning for medlemmene innføres med virkning fra 1.1.01.
  Ordningen går i korthet ut på et krav om å gjennomføre h.h.v. 105 og 63 timer relevant etter- og videreutdanning innenfor en 3-årsperiode for h.h.v. ansvarlige revisorer og øvrige ansatte (dersom ansvarlig revisor ikke oppfyller kvalifikasjonskravsforsriften, skal i tillegg en ansatt som tilfredsstiller kravene i forskriften gjennomføre 105 timer etter- og videreutdanning).
 • diverse endringer i forbundets organisasjon og vedtekter:
  - redaksjons- og PR-komiteen reduseres til en ren redaksjonskomite for Kommunerevisoren (tre medlemmer). Styret får hovedansvaret for PR-arbeidet. - revisjonskomiteen deles i en revisjonskomite og en forvaltningsrevisonskomite (begge med tre medlemmer)
  - landsmøteperioden reduseres fra 3 til 2 år
  - servicekontoret tillegges en del nye oppgaver (redaksjonelt ansvar for Kommunerevisor Håndbok, etterutdanningskomiteens praktiske gjøremål, sekretær- og kassererfunksjonen for styret)
  - styret får fullmakt til å utrede og eventuelt iverksette en ordning med generalsekretær innen 31.12.00. Servicekontorets oppgaver og ansvar må vuderes i denne sammenheng. Styrets forslag behandles på lederkonferansen 2000 før styret iverksetter vedtaket.
 • valg av nytt styre og komiteer

Under festmiddagen ble Leif Aarebrot tildelt forbundets hederstegn med diplom i gull, mens Finn-Egil Aure, Arvid Hanssen og Tor Solbjørg ble tildelt ditto i sølv. Oversikt over innehavere av forbundets hederstegn finner du her.