1  |  2  |  3  |  4

31.12.2009

Informasjon om ny merverdiavgiftslov og -forskrift

Skattedirektoratet har i brev av 22. desember 2009 informert om ny merverdiavgiftslov og -forskrift.
21.12.2009

eINFO 09/27 Statlige tilsynsordninger

Ny eINFO er tilgjengelig i "eINFO-arkivet".
21.12.2009

eINFO 09/24 Tiltakspakka – noen avklaringer

Ny eINFO er tilgjengelig i "eINFO-arkivet".

1  |  2  |  3  |  4