NKRFs komiteer 2009-10

NKRFs nye komiteer etter årsmøtet i Arendal

NKRFs årsmøte i Arendal valgte nye komiteer. Endringene i de respektive komiteene er nærmere omtalt nedenfor. Alle valgene var enstemmig.

Redaksjonskomiteen for Kommunerevisoren

Børge Sundli, Trondheim kommunerevisjon, ble valgt til ny leder for ett år. Han etterfølger Lars Settemsdal, som gikk ut av vervet i forrige periode som følge av jobbskifte utenfor NKRFs virkeområde.

Marianne Hopmark og Marit Ingunn Holmvik ble gjenvalgt som medlemmer for hhv. to og ett år.

Revisjonskomiteen

Øystein Dybdahl ble gjenvalgt som medlem for to år. Leder Rolleiv Lilleheie og medlem Kjetil Bjørnsen var ikke på valg.

Forvaltningsrevisjonskomiteen

Bente Willumsen ble gjenvalg som medlem for to år. Leder Bård Humberset og medlem Ole Willy Fundingsrud var ikke på valg.

Regnskapskomiteen

Charlotte Herje, Bærum kommune, Kommunerevisjonen, ble valgt som nytt medlem for to år. Hun etterfølger Bjarne Dyrnes, Distriktsrevisjon Nordmøre. Leder Ingvar Linde og medlem Åge Sandsengen var ikke på valg.

Kvalitetskontrollkomiteen

Arne Willy Hillestad ble gjenvalgt som leder for to år. Odd Jakob Storebø og Anne Hagen Stridsklev ble gjenvalgt som medlemmer for hhv. to og ett år.

Selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen

Årsmøtet vedtok særskilt å endre navn på denne komiteen fra kontrollutvalgkomiteen til selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen.

Kjell Tore Wirum ble gjenvalgt som medlem for to år. Leder Torgun M. Bakken og medlem Odd K. Solberg var ikke på valg.

Disiplinærkomiteen

Cicel T. Aarrestad ble gjenvalgt som medlem for to år. Leder Finn-Egil Aure og medlem Inge Storås var ikke på valg.

Hederstegnkomiteen

Per-Martin Svendsen ble gjenvalgt som leder for to år. Medlemmene Odd H. Gran og Grete Gjendem var ikke på valg.

Valgkomiteen

Oddgeir Albertsen ble gjenvalgt som leder for ett år. Nina Neset og Audun B. Helleland ble gjenvalgt som medlemmer for ett år.

Revisorer

Steinar Neby, Follo distriktsrevisjon, og Brita Arvidsen, Asker kommunerevisjon, ble valg som nye revisorer for ett år.


Kontaktinformasjon for medlemmene i de nye komiteene finner du her »