Servicefunksjonen i NKRF runder 20 år!

Den 1. januar 1990 ble daværende NKRF servicekontor opprettet.

Daværende NKRF servicekontor ble opprettet 1. januar 1990 i regi av NKRF og hadde fra starten kun én ansatt. Servicekontoret inngikk i forbundets organisasjon, men var ikke et tradisjonelt sekretariat. Servicekontoret ble som følge av et årsmøtevedtak i 2005 innlemmet i NKRFs organisasjon, og oppgavene ivaretas i dag av administrasjonen - ofte omtalt som servicefunksjonen.

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

- Det er med stor glede jeg gratulerer administrasjonen med 20-årsjubileet, uttaler styreleder Per Olav Nilsen til nkrf.no . De ansatte har gjennom alle disse årene gjort, og gjør fortsatt en formidabel innsats for å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner.

For nærmere informasjon om "jubilanten" se her »