NKRFs høringsuttalelse til forskrift til den nye vergemålsloven

NKRF har avgitt høringsuttalelse til Justisdepartementet om forskrift til den nye vergemålsloven mv.

Les høringsuttalelsen her »

og Justisdepartementets høringsdokumenter her »