Forvaltningsrevisjonsregisteret har passert 2.000 rapporter

Se hvilke rapporter som har flest nedlastinger siden etableringen 1. februar 2012.

Til NKRFs forvaltningsrevisjonsregisterForvaltningsrevisjonsregisteret er i dag oppdatert med rapporter fra Asker, Bærum, Romsdal, Nordland, Telemark og Trondheim. Det inneholder nå i alt 2.013 rapporter fra hele landet og oppdateres fortløpende med hjelp av NKRFs medlemmer.

Siden daværende statssekretær Dag Henrik Sandbakken i KRD, offisielt åpnet registeret på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1. februar 2012 er antall rapporter nesten doblet. Registeret er et samarbeid mellom NKRF, KS og Kommunal- og moderningseringsdepartementet. Det er søkbart og inneholder forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele landet og innenfor de fleste sektorer og fagområder fra og med 2005.

- Dette vil bli et svært nyttig redskap for kommunene. Det vil også bidra til å heve kvaliteten ved at man kan lære av hverandre, sa Sandbakken i forbindelse med åpningen.

Besøksstatistikken på NKRFs nettsider viser at registeret ble lastet ned ca. 5.000 ganger både i 2012 og i 2013.

Alt tyder på at det er slik det oppfattes i kommune-Norge. Besøksstatistikken på NKRFs nettsider viser at registeret ble lastet ned ca. 5.000 ganger både i 2012 og i 2013.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke 10 forvaltningsrevisjonsrapporter som har flest nedlastinger siden etableringen:

  1. Saksbehandling i byggesaker | Asker kommunerevisjon, juni 2008
  2. Byggesak - ulovlighetsoppfølging | Bergen kommunerevisjon, september 2007
  3. Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven i Alvdal kommune | Revisjon Fjell IKS, oktober 2009
  4. Registrering og oppfølging av elevfravær i de videregående skolene i Sør-Trøndelag fylkeskommune | Revisjon Midt-Norge IKS, oktober 2009
  5. Dispensasjoner fra lov og planer i Askøy kommune | Deloitte AS, mars 2011
  6. Selvkostberegning av vann, avløp, renovasjon og feiing i Oppdal kommune | Revisjon Fjell IKS, oktober 2009
  7. Evaluering av tildelingskontoret i Østre Toten kommune | Innlandet Revisjon IKS, februar 2010
  8. Avlastning - tilbudet for barn og unge i Stavanger kommune | Rogaland Revisjon IKS, februar 2008
  9. Lønn og fravær enhetsledere i Trondheim kommune | Trondheim kommunerevisjon, januar 2006
  10. Økonomistyring, økonomirapportering og konsekvensutredning i Skien kommune | Telemark kommunerevisjon IKS, september 2010


► Lenke til Forvaltningsrevisjonsregisteret »