Mest lest i 2017

NKRFs nettsider har besøkstall som viser at innholdet fenger langt utover forbundets egne medlemmer.

Den hyppige nyhetsformidlingen er godt besøkt. Det samme gjelder presseklipptjenesten med daglige oppdateringer. Det er også gledelig å se at både Forvaltningsrevisjonsregisteret, Kommunerevisoren og Ledige stillinger viser høye besøkstall.


Nedenfor kan du se hvilke artikler som ble mest lest i 2017 på hhv. nkrf.no og kommunerevisoren.no:

www.nkrf.no:

  1. NKRF får ny medarbeider
  2. I demokratiets tjeneste
  3. Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet
  4. Forslag til ny revisorlov – NKRFs representant med dissens
  5. Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre

www.kommunerevisoren.no (unntatt ledere og kronikker):

  1. Maskinlæring, automatisering og algoritmer - det er nå det skjer av Jan Roar Beckstrøm
  2. Årsoppgjørsrevisjonen 2016 av Knut Erik Lie
  3. Stikkprøver i revisjon: Test av kontroller av Ellen M. Kulset
  4. Bestiller-/utførermodellen og rolleavklaring av Mona Moengen, Gaute Hesjedal og Kari Louise Hovland
  5. Fastsettelse av vesentlighet ved revisjon av regnskap i kommuner/fylkeskommuner av Unn Helen Aarvold

Den mest leste lederen og kronikken i 2017 ble hhv.: