Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

I denne oppdateringen er flere av skjemaene endret for å kunne anvendes ved avslutningen av årsregnskapet for 2018.

Regnskapsmappen er oppdatert med nye endringer i aktuelt regelverk og kommunale regnskapsstandarder. Herav noteoppstillingene som er tilpasset endelig KRS nr. 6 gjeldende fra regnskapsåret 2018.

Regnskapsmappen skal være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2018, men også i det løpende regnskapsarbeidet i 2019. Det er egne skjemaer for merverdiavgift tilpasset i 2019.

De fleste skjemaene er årsuavhengige og kan brukes også i 2019.

___

Her finner allerede registrerte brukere nærmere informasjon om priser, bestilling o.l. for Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner ©. Nye kunder finner nærmere informasjon om produktet her

Ved bestilling vil du få tilsendt en unik lenke («nedlastingsnøkkel») som gir deg tilgang til å laste ned (og lagre) filene.