Ny kommunelov og forskrifter

NKRF tilbyr tre dagskurs om den nye kommuneloven med tilhørende forskrifter i september. Sett av datoene i kalenderen allerede nå!

Stortinget har fastsatt at storparten av ny kommunelov (22. juni 2018 nr. 83) trer i kraft når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres etter valget til høsten. Ny lov innebærer også nye forskrifter. Både ny budsjett- og regnskapsforskrift og ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift er tiden er ute på høring.

Les også: Ny budsjett- og regnskapsforskrift på høring og Ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring

I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet varslet at det snart kommer egne forskrifter om hhv. selvkost, garantier, finansforvaltning og KOSTRA på høring. NKRF og bedriftsmedlemmene er engasjert i disse høringsprosessene.

Over sommeren har NKRF gleden av å tilby tre skreddersydde dagskurs om det nye regelverket med betydning for revisorer, kontrollutvalgssekretærer og kontrollutvalg. I tillegg til NKRFs egne medlemmer, vil kurset også være relevant for erfarne kontrollutvalgsmedlemmer og andre med interesse for kommunal økonomiforvaltning og egenkontroll.

Du finner nærmere informasjon om de enkelte tilbudene og påmelding nedenfor:

Vel møtt!

Se hele NKRFs kurstilbud her:

https://www.nkrf.no/kurs