Invitasjon: Workshop for læring og påvirkning – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Forvaltningsrevisjonskomiteen og selskapskontrollkomiteen inviterer til workshop for læring og påvirkning 21. - 22. oktober i Lillestrøm.

Ny kommunelov er vedtatt – hva innebærer den for deg som revisor? Nye forskrifter er fastsatt, hva innebærer disse for deg i ditt daglige virke?

Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) må revideres slik at den stemmer overens med terrenget. Den nye kommuneloven og forskriftene opererer med begrepet «eierskapskontroll» – og nå er det blitt en revisjonsoppgave. Hva innebærer det? Bør det utvikles en egen standard for eierskapskontroll – eller som del av RSK 001?

Hva mener du?

Bli med på forvaltningsrevisjonskomiteens og selskapskontrollkomiteens workshop med diskusjoner, foredrag og gruppearbeid. Vi kan love at du vil lære noe – fordi du bidrar! Bli med på et spennende utviklingsarbeid – for fellesskapets verdier!

Her kan du lese hele invitasjonen:

https://www.nkrf.no/kurs/workshop-for-laering-og-pavirkning-forvaltningsrevisjon-og-eierskapskontroll