Kontrollutvalg til besvær?

Et kontrollutvalg skal ikke være til besvær! Utvalgets oppgave er ikke å finne feil, men bidra til forbedring og læring. Selv om utvalget har en kontrollerende rolle, må denne utøves på en måte som synliggjør at kommunen som helhet har nytte av den jobben utvalget gjør.

Dette skriver daglig leder i NKRF, Rune Tokle, i et debattinnlegg i forkant av Kontrollutvalgskonferansen 2020, som samler 800 deltakere på Gardermoen denne uka.

Les hele innlegget her:

https://www.nkrf.no/nkrf-mener/kontrollutvalg-til-besvaer