Behandlingen av ny revisorlov utsatt til høsten

Koronapandemien medfører at Stortingets videre behandling av ny revisorlov er utsatt til høsten.

Stortinget skulle etter planen ha behandlet forslaget til ny revisorlov før sommeren. Finanskomiteen startet sin behandling av lovproposisjonen tidligere i år.

Les også: NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny revisorlov

Det var forventet at den nye revisorloven ville bli vedtatt før sommeren og satt i kraft i løpet av høsten 2020. Utsettelsen innebærer antakelig at ny revisorlov tidligst kan settes i kraft fra 1. januar 2021.

Kilde: Stortinget

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Avgivelsesfrister/?yw=all&coid=FINANS