Ny veileder for internkontroll

KS har lansert veilederen "Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll" og en egen temaside om internkontroll. Internkontroll er det ansvaret og de oppgavene som ligger til kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1.

I den nye kommuneloven fra 2019 er kommunedirektørens ansvar for internkontroll utdypet og presisert, med overordnede bestemmelser om hensikt, innhold og omfang. Den nye veilederen tar kommunedirektørens perspektiv og ser på hvilke grep som kan gjøres for å få helhet og sammenheng i internkontrollen.

Veilederen har en praktisk tilnærming, og gir råd om konkrete fremgangsmåter for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å forbedre sin internkontroll.

Les også: Nye internkontrollregler for kommunene

KS har også utarbeidet flere utfyllende temasider/artikler til veilederen.

Kilde: KS