NKRFs hederstegn i sølv med diplom gikk til ...

Kirsti Torbjørnson er tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom. Gratulerer!

I forbindelse med NKRFs digitale årsmøte 2020 ble Kirsti Torbjørnson, som til daglig er leder for forvaltningsrevisjon i Vestfold og Telemark Revisjonen IKS, tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom.

I begrunnelsene fra hederstegnkomiteen ble det trukket fram at Kirsti har arbeidet innen kommunal revisjon i mange år, og vært engasjert i forbundsarbeid siden 2011.

Vervene fordeler seg i hovedsak som leder og medlem av flere komiteer i hele perioden. Fem år som leder av forvaltningsrevisjonskomiteen (2011-2016), varamedlem i selskapskontrollkomiteen (2016-17) og deretter fast medlem i samme komite før hun ble konstituert leder i komiteen i våres og fram til årsmøte 2020.

Hun har gjennom sine verv, sitt engasjement og sin kunnskap bidratt i flere større utredningsarbeider som har vært standardsettene innen kommunal revisjon.

Hun har gjennom mange år stilt seg til rådighet som foredragsholder på konferanser og kurser, både sentralt og lokalt. Hun har også bidratt med artikler i Kommunerevisoren.

Kirsti kjennes av NKRFs medlemmer som en meget engasjert og faglig dyktig person på sine fagfelt. Hun er veldig omgjengelig, inkluderende og har godt humør. Hun har på en meget positiv måte bidratt til å fremme Norges Kommunerevisorforbund og kommunal revisjon, særlig innen forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.

Her finner du en kronologisk oversikt over innehavere av NKRFs hederstegn med diplom:

https://www.nkrf.no/vedtekter-og-reglement/hederstegnoversikt