« Tilbake til Vedtekter og reglement for NKRF

Det er så langt delt ut 78 sølvmerker og 13 gullmerker. 

I tillegg er følgende 4 utnevnt til æresmedlemmer: Annar Fængsrud (1994), Reidar Enger (2021), Per-Martin Svendsen (2021) og Per Olav Nilsen (2023).

Nedenfor følger en kronologisk oversikt over innehaverne:


1953: Ole N. Tveter (gull)

1955: S. Alex. Bjerkås (sølv)

1957: Inge Andersen og Gerhard Rakner (sølv)

1959: Nils Qvigstad og Johs. Kvaal Grepstad (sølv)

1961: Ole Steen Larsen (sølv)

1965: Thorleif Brattvaag, Oskar Eriksen, Eilif Moen og Erling Moe Haakonsen (sølv)

1967: Ivar Kristiansen og Emil Larsen (sølv)

1970: Harald Glenne, Annar Fængsrud, Sverre Husby og Kåre Røsland (sølv)

1973: Magne Haugland og Oddvar Langsholt (sølv)

1976: Gunnar Johannessen (sølv)

1979: Annar Fængsrud (gull)

1982: Edvard H. Haaland, Arne Riis og Vegard Østlien (sølv)

1985: Asbjørn Nymo, Halvard Kleven, Gunstein Langseth og Nils Tore Myhren (sølv)

1988: Bjørn Barth, Arvid M. Hannerød, Erland Lyngved, Tollef Moen og Arnfinn B. Solli (sølv)

1991: Ragnar Johannessen, Reidar Enger, Egil Tjore og Tormod Glomstein (sølv)

1994: Annar Fængsrud (æresmedlem) og Willy Gustafson, Oluf Nygård, Øyvind Sunde og Leif Aarebrot (sølv)

1997: Aase Marit Fjellanger, Per-Martin Svendsen, Torbjørn Olsen og Villy Tjerbo (sølv)

2000: Leif Aarebrot (gull) og Finn-Egil Aure, Arvid Hanssen og Tor Solbjørg (sølv)

2002: Bjørn Bråthen og Inge Storås (sølv)

2004: Halvard Kleven (gull) og Cicel T. Aarrestad, Per Harald Røed, Grete Gjendem og Tove Melgård (sølv)

2005: Knut-Thore Larsen, Børge Sundli og Morten Alm Birkelid (sølv)

2006: Ole Kristian Rogndokken og Willy Johansen (sølv)

2007: Åge Sandsengen (sølv) | [bilde]

2008: Rolleiv Lilleheie, Marianne Hopmark og Kjetil Bjørnsen (sølv) | [bilde]

2009: Torgun M. Bakken og Wenche R. Solvin (sølv) | [bilde]

2010: Reidar Enger (gull) og Marit Ingunn Holmvik og Per Olav Nilsen (sølv) | [bilde]

2011: Ingvar Linde (sølv) | [bilde]

2012: Halldis Moltu, Inger Anne Fredriksen og Berit M. Dalvik (sølv) | [bilde - IAF] [bilde - BMD]

2013: Finn-Egil Aure og Per-Martin Svendsen (gull) og Bodhild Laastad (sølv) | [bilde - gull] [bilde - sølv]

2015: Per Olav Nilsen (gull) | [bilde]

2016: Unn Helen Aarvold, Nina Neset og Knut Erik Lie (sølv) | [artikkel]

2019: Cicel T. Aarrestad og Torgun M. Bakken (gull) | [bilde]

2020: Kirsti Torbjørnson (sølv) | [artikkel]

2021: Reidar Enger og Per-Martin Svendsen (æresmedlem), Unn Helen Aarvold, Wenche Ruud Solvin og Bjørn Bråthen (gull), Ann Katharine Gardner og Pål Ringnes (sølv). [artikkel]

2023: Per Olav Nilsen (æresmedlem) | [artikkel], Linn Therese Bekken og Tor Ole Holbek (sølv) [artikkel]