NKRFs hederstegn i sølv med diplom gikk til ...

Linn Therese Bekken og Tor Ole Holbek er tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom. Gratulerer!

Under middagen etter NKRFs årsmøte 2023 i Tromsø ble Linn Therese Bekken (ikke til stede) og Tor Ole Holbek tildelt NKRFs hederstegn i sølv med diplom.

Fra begrunnelsene for tildelingene siteres følgende:

Linn Therese Bekken er daglig leder i Vestfold og Telemark Revisjon IKS og har tolv års fartstid i kommunal revisjon og før det sju år i privat revisjon.

Hun har vært et høyt verdsatt medlem i revisjonskomiteen siden 2013. Fra høsten 2021 har hun også representert NKRF i Revisorforeningens revisjonskomite.

Utover dette har hun bidratt som foredragsholder og skrevet artikkel i Kommunerevisoren (artikkelpris i 2015). Linn har også bidratt fra NKRF i dialogen med Helsedirektoratet de siste årene om revisors kontroll av ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og registrering av antall registrerte personer med psykisk utviklingshemming.

Tor Ole Holbek har vært daglig leder i Agder Kommunerevisjon IKS (tidl. Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) siden 2008.

Han har vært styremedlem siden 2014 og var varamedlem til styret i perioden 2010-2014.

Tor Ole har bidratt som foredragsholder og kursholder om arbeidet med misligheter. Han har vært spesielt engasjert i arbeidet med samordning av statlig tilsyn og kommunal egenkontroll – både lokalt på Agder i et pilotprosjekt sammen med KS og Statsforvalteren og som NKRFs representant i et nasjonalt utviklingsprosjekt i regi av FKT, begge finansiert av KDD.

Tor Ole er alltid blid og imøtekommende og bidro med sitt engasjement i forbindelse med NKRFs fagkonferanse- og årsmøtearrangement 2015 i Kristiansand. Utover dette har han også vært engasjert de siste årene som lokal samarbeidspartner i forbindelse med NKRFs arrangementer og stand under Arendalsuka.

Her finner du en kronologisk oversikt over æresmedlemmer og innehavere av NKRFs hederstegn med diplom:

https://www.nkrf.no/vedtekter-og-reglement/hederstegnoversikt