Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

Produktet har nå gjennomgått en omfattende oppdatering til ny kommunelov med forskrifter, og ellers med endringer i annet aktuelt regelverk.

Regnskapsmappen for 2020 er også utvidet med flere nye skjemaer, blant annet knyttet til utarbeidelse av konsolidert årsregnskap og justeringsreglene for merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon.

Avstemmingene av årsregnskapet er lagt til rette for innlegging av saldobalanser, som automatiserer flere av avstemmingene.

Regnskapsmappen skal være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2020, men også i det løpende regnskapsarbeidet i 2021. Det er egne skjemaer for merverdiavgift tilpasset 2021.

___

Her finner allerede registrerte brukere nærmere informasjon om priser, bestilling o.l. for Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner ©.
Nye kunder finner nærmere informasjon om produktet her >>

Ved bestilling vil du få tilsendt en unik lenke («nedlastingsnøkkel») som gir deg tilgang til å laste ned (og lagre) filene lokalt.