Takk for det gamle året. Vi ser håpefullt inn i det nye

LEDER | Vi har lagt bak oss 2020. Måtte det nye året bli annerledes enn det forrige.

Lite visste vi for et år siden hvordan 2020 skulle bli – og like lite vet i nå om hvordan 2021 blir. Men vi kan lære av det som har vært – for å bli bedre til å takle framtida.

Fredag 13. mars stengte Norge. En pandemi var brutt ut, og de mest omfattende tiltak i fredstid var iverksatt. Det satte oss alle på prøve – både menneskelig og profesjonelt. Vi måtte omgås våre medmennesker på en annen måte – både hjemme og på jobb. Vi har funnet nye måter å arbeide på, der nye virkemidler er tatt i bruk. For Norges Kommunerevisorforbund har det betydd digitale fjernmøter blant tillitsvalgte og ansatte. For medlemmene har det betydd digitale kurs. Vi har måttet omstille oss kjapt og uten forberedelse, men vi har klart det! Det vil vi bringe med oss inn i det nye året. Vi skal dra nytte av den nye måten å jobbe på – samtidig som vi forhåpentligvis skal kombinere med den gamle.

Vi har måttet omstille oss kjapt og uten forberedelse, men vi har klart det!

Aktiviteten i NKRF har vært stor i året som vi har lagt bak oss, med nye standarder og veiledere. Kronen på verket var Stortingets vedtak om ny revisorlov og reell likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon. Dette må vi følge opp i 2021.

Vi skal også lage ny veileder for kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen. Ny lov og selve utviklinga innen revisjon og kontroll stiller nye krav til dette verktøyet for kontrollutvalget. I NKRF har vi den fordelen at både revisjon og sekretariat er medlemmer hos oss. Det må vi utnytte til vår fordel, og arbeidet med en slik veileder tar derfor utgangspunkt i at vi snakker best når vi snakker sammen. Kontrollutvalgenes rolle ble forsterket i den nye kommuneloven, og det skal vi ta på alvor.

Kontrollutvalgenes rolle ble forsterket i den nye kommuneloven, og det skal vi ta på alvor.

Dette leder oss over til en av årets store begivenheter, nemlig Kontrollutvalgskonferansen. I år er den planlagt å gå av stabelen 21. og 22. april – litt senere enn vanlig på grunn av koronasituasjonen. Smitteutviklinga i 2021 vil avgjøre hvordan Kontrollutvalgskonferansen blir. Jeg sier hvordan, ikke om. For det blir kontrollutvalgskonferanse, men formen må vi vurdere. Det som er sikkert er at det blir en kontrollutvalgskonferanse i henhold til smittevernreglene – med faglig relevant innhold for landets kontrollutvalgsmedlemmer. Mer informasjon kommer.

2020 var også preget av NKRFs 75-årsjubileum. Det ble en vellykket jubileumsfeiring med utgivelse av jubileumsbok. Den ble bare annerledes enn vi hadde planlagt.

Vi har nå gått inn i NKRFs 76. år, og jeg vil si at formen er god. Den kommunale egenkontrollen er styrket i 2020, og vi har fylt verktøykassa med nye standarder og veiledere for å kunne gjøre jobben enda bedre. Veien er målet. Vi blir stadig bedre. Den dagen vi setter oss ned og sier at målet er nådd, da starter vi på slutten. Derfor er det livsviktig at de som er engasjert i kommunal egenkontroll fortsetter å tenke: Hva kan vi bli bedre på? Der skal NKRF gjøre sin del av jobben – med kompetanseutvikling, standardutvikling og bedring av rammevilkår. Kom gjerne med dine innspill. Vi tar dem på alvor.

Den kommunale egenkontrollen er styrket i 2020, og vi har fylt verktøykassa med nye standarder og veiledere for å kunne gjøre jobben enda bedre.

På vegne av NKRF vil jeg takke alle som har bidratt i den kommunale egenkontrollen i året som har gått – i en vanskelig situasjon!

Lenke til Kommunerevisoren nr. 1/2021:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2021/1

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 1/2021