NKRF søker kvalitetskontrollører

Vil du være med å bidra til økt læring og forbedring på tvers i NKRF? Kvalitetskontrollkomiteen søker nye kontrollører for begge faggrupper, men spesielt regnskapsrevisorer.

Kommunal revisjon er i endring. Arbeidet i kvalitetskontrollkomiteen er da viktigere enn noensinne, noe styret også understreker i sine vedtak. Komiteen jobber tett med revisjonskomiteen og forvaltningsrevisjonskomiteen som legger listen sammen med lovverk for innhold i kommunal revisjon.

Kvalitetskontrollkomiteen søker nye kontrollører for begge faggrupper, men spesielt regnskapsrevisorer.

Vi tilbyr

  • Deltakelse i en engasjert gjeng som er opptatt av å forbedre offentlig sektor, herunder digitalisering
  • Dekning av timeforbruk pr. kontroll inntil 25 timer pr. enhet, samt eventuelle reisekostnader
  • Kvalitetskontroll som gjennomføres som fjernkontroll
  • Ett gratis kurs i NKRF pr. år

Vi ønsker at du

  • Er faglig engasjert og villig til å gjøre det lille ekstra for fellesskapet
  • Ser gleden i å være et viktig element i kompetansedeling innen NKRF og er godt kjent med forbundets vedtekter, struktur og regelverk og rammeverk
  • Har evnen til å skille ut vesentlige forhold og kan kommunisere dette
  • Har minimum 5 års erfaring og gjerne prosjektledelse med forståelse for kommunal drift og rammevilkår
  • Fyller aktuelle formkrav til oppdragsansvar, herunder pliktig etterutdanning, og er kjent med vurdering av uavhengighetsregler, taushetsplikt og offentlighetslov

Søknad sendes til kvalitetskontrollkomiteen ved leder kjellpeter.ekman@vtrevisjon.no med kopi til veslemoy.elllnggard@mrevisjon.no og oyvind.grondahl@romerikerevisjon.no.

Søknadsfrist: 1. februar 2021.

[Lenke til annonse i pdf-format]

For nærmere informasjon om NKRFs kvalitetskontroll se:

https://www.nkrf.no/komiteene/kvalitetskontrollkomiteen