« Tilbake til oversikten

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for kvalitetskontrollen fastsatt av styret 14.10.09.

Retningslinjer for kvaliltetskontrollordningen (2010, sist revidert desember 2018)

Skjemaer til bruk i kvalitetskontrollen:

  • Skjema A Konfidensielle opplysninger om revisjonsenheten (oppdatert 2017)
  • Skjema B Spørreskjema vedrørende revisjonsenhetens kvalitetskontroll (oppdatert 2018)
  • Skjema C Opplysninger om oppdraget (regnskapsrevisjon)
  • Skjema D Forvaltningsrevisjon (oppdatert 2012)
  • Skjema D Regnskapsrevisjon (oppdatert 2018)
  • Skjema E Oppsummering av mangler og vesentlige avvik (regnskapsrevisjon) (oppdatert 2015)
  • Skjema E Oppsummering av mangler og vesentlige avvik (forvaltningsrevisjon) (oppdatert 2015)

► Her finner du fokusområdene for årets kontroller »

Gjeldende kvalitetskontrollavgifter (sist endret for 2021):

  • Kr 20 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori A (inntil 80 000 i medlemskontingent)
  • Kr 24 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori B (inntil 149 999 i medlemskontingent)
  • Kr 30 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori C (150 000 i medlemskontingent)

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver utførte kontroll er i tillegg kr 10 000. Dette gjelder også oppfølgingskontroller (med hhv. kr 5 000 for regnskapsrevisjon og kr 5000 for forvaltningsrevisjon).

Sammensetning