« Tilbake til oversikten

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for kvalitetskontrollen fastsatt av styret 14.10.09, sist endret 5.4.2022.

Retningslinjer for kvaliltetskontrollordningen (2010, sist revidert september 2022)

Skjemaer til bruk i kvalitetskontrollen:

  • Skjema A Konfidensielle opplysninger om revisjonsenheten (oppdatert 2022)
  • Skjema B Spørreskjema vedrørende revisjonsenhetens kvalitetskontroll (oppdatert 2023)
  • Skjema C Opplysninger om oppdraget (regnskapsrevisjon)
  • Skjema D Forvaltningsrevisjon - RSK 001 og RSK 002 (oppdatert juni 2023)
  • Skjema D Regnskapsrevisjon, inkl. RSK 301 (oppdatert juni 2023)

► Her finner du fokusområdene for årets kontroller »

Gjeldende kvalitetskontrollavgifter (sist endret for 2022):

  • Kr 22 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori B (inntil 50 000 i medlemskontingent)
  • Kr 26 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori C (mellom 50 001 og 100 000 i medlemskontingent)
  • Kr 30 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori D (mellom kr 100 001 og 150 000 i medlemskontingent)
  • Kr 34 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori E (mellom kr 150 001 og 200 000 i medlemskontingent)
  • Kr 38 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori F (mellom kr 200 001 og 250 000 i medlemskontingent)

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver utførte kontroll er i tillegg kr 10 000. Dette gjelder også oppfølgingskontroller (med hhv. kr 5 000 for regnskapsrevisjon og kr 5000 for forvaltningsrevisjon).

Sammensetning