« Tilbake til oversikten

Vedtektshjemmel: § 13 OPPNEVNING AV KOMITÈER

Reglement for kvalitetskontrollen fastsatt av styret 14.10.09, sist endret 5.4.2022.

Retningslinjer for kvaliltetskontrollordningen (2010, sist revidert juni 2021)

Skjemaer til bruk i kvalitetskontrollen:

 • Skjema A Konfidensielle opplysninger om revisjonsenheten (oppdatert 2021)
 • Skjema B Spørreskjema vedrørende revisjonsenhetens kvalitetskontroll (oppdatert 2021)
 • Skjema C Opplysninger om oppdraget (regnskapsrevisjon)
 • Skjema D Forvaltningsrevisjon - "gammel" RSK 001 (oppdatert august 2021)
 • Skjema D Forvaltningsrevisjon - ny RSK 001 og RSK 002 (oppdatert august 2021)
 • Skjema D Regnskapsrevisjon, inkl. RSK 301 (oppdatert 2021)
 • Skjema E Oppsummering av mangler og vesentlige avvik (regnskapsrevisjon) (oppdatert 2021)
 • Skjema E Oppsummering av mangler og vesentlige avvik (forvaltningsrevisjon) (oppdatert 2021)

► Her finner du fokusområdene for årets kontroller »

Gjeldende kvalitetskontrollavgifter (sist endret for 2021):

 • Kr 20 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori A (inntil 80 000 i medlemskontingent)
 • Kr 24 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori B (inntil 149 999 i medlemskontingent)
 • Kr 30 000 for bedriftsmedlemmer som er i kategori C (150 000 i medlemskontingent)

Det faste beløpet som skal betales av den kontrollerte revisjonsvirksomheten for hver utførte kontroll er i tillegg kr 10 000. Dette gjelder også oppfølgingskontroller (med hhv. kr 5 000 for regnskapsrevisjon og kr 5000 for forvaltningsrevisjon).

Sammensetning