Fristen for revisjonsberetningen blir IKKE utsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier nei til å utsette fristen for å avgi revisjonsberetning i kommuner og fylkeskommuner.

I lys av endringer i smittesituasjonen og påfølgende forsterkede smitteverntiltak ba NKRF sammen med Revisorforeningen om en utvidelse av fristen 15. april (kommuneloven § 24-8 første ledd) for å avgi revisjonsberetning til kommunenes og fylkeskommunenes årsregnskap, til 18. mai.

Les også: Ber om utsettelse av fristen for revisjonsberetningen

Departementet har forståelse for at situasjonen er krevende. Pandemien har imidlertid vart i ett år. Det er kjent at tiltaksnivået varierer i forhold til smittesituasjonen, slik at det har vært mulig å ta høyde for dette. Utsettelse av fristen krever at Stortinget endrer loven midlertidig. Departementet viser videre til at det ikke er mulig å få frem en lovproposisjon slik at den er behandlet og sanksjonert innen fristen i april.

Departementet viser videre til at det ikke er mulig å få frem en lovproposisjon slik at den er behandlet og sanksjonert innen fristen i april.

Departementet har derfor etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er hensiktsmessig å sette i gang en slik lovprosess på dette tidspunktet.

Les hele svaret fra KMD:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2021/210327_Svar_fra_KMD_om_utvidet_frist_for_revisjonsberetning.pdf