Foto: Surface / Unsplash

Interkommunale selskaper kan nå ha digitale møter og benytte elektronisk signatur

Lovendringer gir interkommunale selskaper mulighet til å ha digitale møter og signere protokoller elektronisk på permanent basis fra 1. juni. Varigheten av det midlertidige unntaket om lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner forlenges til 1. desember.

Interkommunale selskaper har hatt denne muligheten midlertidig under pandemien. Erfaringene og tilbakemeldingene under pandemien viser at dette er en endring som fungerer godt, og som mange ønsker skal fortsette også etter pandemien.

Varigheten av det midlertidige unntaket om utvidet adgang til lukkede fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner på grunn av pandemien forlenges samtidig til 1. desember 2021. Dette begrunnes med at en uforutsigbar smittesituasjon sannsynligvis også vil være gjeldende i månedene framover.

Les også: Vil gi utvidet mulighet til å holde digitale møter

Det er også gjennomført tilsvarende lovendringer i bl.a. samvirkeforetaksloven.

Les også: Nye, permanente regler om møter i foretak trer i kraft 1. juni 2021 (NFD)

Lenke til Lov om endringer i lov om interkommunale selskaper mv. (fjernmøter og elektronisk signering av protokoller):

https://lovdata.no/lov/2021-05-28-47