Foto: Cowomen /Unsplash

KS med podkastserie om internkontroll

"Orden i eget hus" er tittelen på en podkastserie fra KS på tre episoder om internkontroll i kommunene.

I podkastserien reflekterer kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker, rådmann Rannveig Mogren i Gausdal og Gudrun Grindaker, leder for Norsk Rådmannsforum over ulike aspekter ved kommunenes internkontroll.

Hva tenker de om forholdet mellom kontroll og tillit? Og skal det være lov å gjøre feil? Innovasjon er et viktig satsningsområde for kommunesektoren, vil internkontroll hindre innovative løsninger? Klarer kommunene å jobbe risikobasert og hvordan klarer de å ha fokus på de viktigste risikoene?

Les også: Ny veileder for internkontroll

Serien består av følgende tre episoder:

  1. Det handler om tillit
    Hvorfor i jobbe med internkontroll og hvordan gjør man egentlig det? Hva tenker kommunedirektørene om forholdet mellom kontroll og tillit?
  2. Internkontroll, innovasjon og forbedringsarbeid
    Internkontroll og innovasjon - kan vi gjøre begge deler, og hvilke gevinster vil det i så fall gi?
  3. KS sin tre råd om internkontroll
    Kommunedirektørene snakker om hvordan jobber man med risiko og risikovurderinger i kommunene. Og hva mener Trude Andresen når hun snakker om de svake signalene?

Her finner du podkastserien "Orden i eget hus":

https://shows.acast.com/orden