Oppdaterte retningslinjer og skjemaer for kvalitets­kontrollen

Kvalitetskontrollkomiteen har i møte 25. juni 2021 fastsatt oppdaterte retningslinjer og skjemaer til bruk i årets kvalitetskontroll.

Oppdateringene er en følge av endringer i kjølvannet av ny kommunelov.

Her finner du de oppdaterte retningslinjene og skjemaene A - E (D-skjemaene vedrørende forvaltningsrevisjon er rettet 30.8.2021):

https://www.nkrf.no/komiteene/kvalitetskontrollkomiteen