I ny drakt – men til å kjenne igjen

LEDER | Du holder ikke lenger «Kommunerevisoren» i hånden, men «kontroll & revisjon». Det er en konsekvens av årsmøtets vedtak om endring av navn fra Norges Kommunerevisorforbund til NKRF – kontroll og revisjon i kommunene.

NKRF favner alle. Vi har sekretariatene som medlemmer – og dermed forbindelsen til kontrollutvalgene. Vi har revisjonsenhetene som medlemmer, både forvaltningsrevisorer og regnskapsrevisorer.

Faglig sett gir dette oss en enestående mulighet til å gjøre hverandre gode – til beste for den kommunale egenkontrollen. Dessuten gir dialogen mellom profesjonene innsikt i hva som «rører seg» i andre faggrupper og i kontrollutvalgene, og det er til felles beste.

Faglig sett gir dette oss en enestående mulighet til å gjøre hverandre gode – til beste for den kommunale egenkontrollen.

Da er det viktig at navnet vårt forteller hele sannheten – samtidig som vi fortsetter å bruke det velkjente «NKRF»! Og da ble det «NKRF – kontroll og revisjon i kommunene».

Det betyr at vi oppdaterer oss på flere flater. Navnet i seg selv, hjemmesidene våre, fagbladet vårt m.m.

Og samtidig som vi har fått nytt navn, fornyer vi profilen. Vi håper du liker det du ser.


For vi er stadig de samme. Vi er fortsatt på vakt for fellesskapets verdier, og vi skal bidra til faglig utvikling for kontroll og revisjon i kommunene – og vi skal jobbe for bedre rammevilkår.

Et nytt år har begynt, og det har ikke begynt som vi håpet. Nye og strenge smitteverntiltak preger samfunnet – og dermed oss som enkeltmennesker og fellesskap – også ved dette årsskiftet.

Selv om det er krevende, skal vi tilpasse oss og gjøre den jobben vi er satt til å gjøre. Og når vi ser hvor mye fellesskapet har betydd helt siden pandemien tok oss i mars 2020, blir vi inspirert til å fortsatt stå på vakt for fellesskapets verdier.

For andre året på rad blir det en digital Kontrollutvalgskonferanse. Vi hadde planlagt for en fysisk konferanse, og håpet i det lengste at det skulle la seg gjennomføre, men de smitteverntiltakene som trådte i kraft 15. desember i fjor talte sitt tydelige språk: Det blir digitalt i år igjen.

Men det er ikke noe å si på programmet. Vi får besøk av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Vi skal ha fokus på bærekraft og klima og mye mer.

... det er ikke noe å si på programmet. Vi får besøk av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Vi håper derfor at du vil delta på Kontrollutvalgskonferansen 2. og 3. februar 2022. Og så lover vi å komme tilbake til en fysisk konferanse når det igjen lar seg gjennomføre.

Mange kontrollutvalg har siden pandemien startet, bestilt såkalte «koronarevisjoner» fra revisor. Det er forvaltningsrevisjoner om beredskap, konsekvenser for sårbare grupper m.m. Vi fikk presentert noen gode eksempler på slike under Kontrollutvalgskonferansen i april 2021.

Forvaltningsrevisjoner skal bidra til læring. Og det at vi på nytt er i en sårbar situasjon som samfunn, viser relevansen til de forvaltningsrevisjonene som allerede er gjennomført. Og mitt budskap til kommunene er: Bruk dem for det de er verdt under den nye smittebølgen. Det er helt sikkert noe å lære, og tar vi tak i det, unngår vi at sårbare grupper – som har ekstra behov for fellesskapets verdier – blir skadelidende i like stor grad som sist.

Og mitt budskap til kommunene er: Bruk dem for det de er verdt under den nye smittebølgen.

Selv om det er mye usikkerhet nå, går vi også inn i et nytt år med nye muligheter. Jeg vil benytte anledningen til å ønske godt nytt år!

Lenke til kontroll & revisjon nr. 1/2022:

https://www.nkrf.no/kontroll-og-revisjon/2022/1

Denne artikkelen ble publisert i kontroll & revisjon nr. 1/2022