kontroll & revisjon nr. 1/2022

77. årgang

I ny drakt – men til å kjenne igjen

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | Du holder ikke lenger «Kommunerevisoren» i hånden, men «kontroll & revisjon». Det er en konsekvens av årsmøtets vedtak om endring av navn fra Norges Kommunerevisorforbund til NKRF – kontroll og revisjon i kommunene.

 

Årsoppgjørsrevisjonen 2021

Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF

Forestående årsoppgjør er det andre etter ny kommunelov. En del av det som var nytt i 2020, bør nå ha fått satt seg, men det kan fortsatt være utfordringer knyttet til områder som viste seg vanskelig i fjor.

 

Hensynet til barna må opp og frem

Barneombud Inga Bejer Engh

Foto: Barneombudet

KRONIKK | Det er de voksne som styrer verden. Derfor er barns rettigheter prisgitt at myndighetene følger overordnede rettsprinsipper når beslutninger fattes.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 75 år siden
  Bjørn Bråthen
 • Fra institusjon til hjemmebaserte tjenester – kommunenes tjenestedreining og forsvarlighet for tjenestemottakerne
  Kristin Fragell Lillevold, senior forvaltningsrevisor i Romerike revisjon IKS
 • Kvalitetskontrollen 2021
  Statsautorisert revisor Kjell Ekman, leder av NKRFs kvalitetskontrollkomite
 • Rekordoppmøte på årsmøte 2021 – preget av kvalitet, tillit og optimisme
  Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF
 • Tillitsvalgte i NKRF 2021-2022
 • Nytt om navn
  Nye tillitsvalgte i NKRF Romerike revisjon IKS KomRev NORD IKS Årets kommunaløkonom 2021 NKRF har fått to nye æresmedlemmer
 • Hva skjer?
  Råd om etisk standard i foretak og selskap Sterk vekst i kostnader til pleie og omsorg