Artikkelprisen 2021

Anne Jorunn Vatne er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2021.

Prisen henger høyt, og den har vært delt ut siden 1995.

Anne Jorunn Vatne, statsautorisert revisor i KPMG AS, ble tildelt prisen for artikkelen "Praktisk bruk av grunnleggende revisjonsmetodikk", som sto i Kommunerevisoren nr. 4/2021. Da Vatne skrev artikkelen var hun fagansvarlig for regnskapsrevisjon i Møre og Romsdal Revisjon SA.

Prisen ble delt ut til stor jubel i forrige uke i forbindelse med at Vatne var engasjert som foredragsholder på NKRFs fagkonferanse 2022 i Ålesund. Artikkelen ble skrevet som en oppfølger til et foredrag Vatne holdt på NKRFs digitale faguke for regnskapsrevisorer høsten 2020.

I vurderingen av artiklene er det blitt lagt vekt på flere kriterier, bl.a. at artikkelen skal ta opp et aktuelt tema, ha faglig tyngde og bringe nytt lys over et tema samt at stoffet skal være presentert på en lett forståelig måte. Vatnes artikkel skårer godt i forhold til disse kriteriene, og den er meget godt mottatt. Nettversjonen er faktisk den desidert best besøkte artikkelen det siste året på NKRFs nettsider.

Den tar for seg temaer som vesentlighet, revisjonsrisiko, iboende risiko, særskilt risiko, kontrollrisiko, anslått risiko og Descartes, oppdagelsesrisiko. Dette er temaer som går rett inn i det praktiske arbeidet til de som jobber med regnskapsrevisjon.

– Så det har vært nyttig og helt i tråd med noe som står i formålsparagrafen vår, nemlig: NKRF skal bidra til samarbeidskultur og kompetansedeling mellom våre medlemmer, sa styreleder Per Olav Nilsen ved overrekkelsen av prisen.

Artikkelen kan også lastes ned i pdf-format her (side 4-9): KomRev_0421.pdf (nkrf.no)

Juryen, som har vurdert kandidater til artikkelprisen for 2021, har bestått av: styreleder og ansvarlig redaktør Per Olav Nilsen, daglig leder Rune Tokle og seniorrådgiver Bjørn Bråthen.