Foto: Phil / Unsplash

Slik er åpenheten i kommunene

Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport har igjen gransket hvor åpne landets kommuner er. Årets vinnere er Rindal og Ørland.

Rindal og Ørland fikk full pott, og har dermed på plass en stor del av det som er viktig for å sikre åpenhet og innsyn. De har blant annet gode postlister med fulltekstpublisering av dokumenter, de besvarte innsynskrav lynkjapt, og de har gode rutiner for publisering av politiske dokumenter.

Begge kommunene har systemer som i stor grad gjør det mulig å ha en åpen og opplyst offentlig samtale.

Rindal har snaut 2 000 innbyggere og klatret til topps fra en 15. plass i fjorårets undersøkelse. Rindal deler førsteplassen med Ørland. Den sammenslåtte kommunen har rundt 10 500 innbyggere, og var i fjor på 34. plass.

Årets Åpenhetsbarometer avdekker både positive og negative funn. Negativt er det at 63 kommuner ikke besvarte innsynskrav. I 2021 var det 33 kommuner som ikke svarte på innsynskravet i undersøkelsen.

Med åpenhet menes i hvilken grad kommunene gir tilgang til politiske dokumenter og sikrer at journalister og folk generelt får innsyn i forvaltningen og de politiske beslutningene.

Det er flere positive funn i årets undersøkelse:

 • Flere kommuner publiserer i fulltekst enn tidligere, en økning på nesten ti prosentpoeng.
 • Andelen kommuner, som har postlister med gode søkemuligheter, er økende.
 • Det er noe lenger levetid på postlistene fra tilsvarende undersøkelse i 2021. Før det var utviklingen negativ – så her har det vært en god snuoperasjon i landets kommuner totalt.
 • Kommunene har blitt bedre til å opplyse om innsynsretten på hjemmesidene sine.

Resultatene fra undersøkelsen og vinnerkommunene presenteres nærmere på Åpenhetsseminaret til Pressens offentlighetsutvalg tirsdag 27. september kl. 09.00 - 12.00. Seminaret blir også streamet.

Åpenhetsbarometeret:

Undersøkelsen består av 16 måleparametere og måler dette:

 • Responstid på krav om innsyn i revisors årsberetning for 2021.
 • Søkefunksjoner på kommunens postliste.
 • Om kommunen legger ut klikkbare fulltekstdokumenter på postlisten.
 • Har nettsiden kontaktinformasjon til politikerne?
 • Har kommunen byggesaksarkivet på nett?
 • Gir kommunen informasjon om innsynsretten etter offentlighetsloven?
 • Journalføres organinterne dokumenter i kommunens postliste?
 • Hurtigheten på publisering av politiske saksdokumenter og vedtak.
 • Journalføres SMS?
 • Har kommunen en forhåndsbestemt, maksimal levetid for postlistene på nett?
 • Hvor langt tilbake går postlistene på nettsiden?
 • Er postlister for kommunale foretak (KF) publisert på nett?

Kilde: Pressens offentlighetsutvalg

https://presse.no/np-nyhet/resultater-fra-apenhetsbarometeret-2022/