Regnskapsmappen er oppdatert

Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner © foreligger nå i oppdatert utgave.

Produktet er nå oppdatert med endringer i forskrifter og annet aktuelt regelverk.

I Regnskapsmappen for 2022 er avstemmingene av årsregnskapet, som i 2021, lagt til rette for innlegging av saldobalanser, som automatiserer flere av avstemmingene. Det er gjort visse endringer som følge av tilbakemeldinger fra brukerne.

Regnskapsmappen skal være til hjelp og støtte i forbindelse med årsavslutningen for 2022, men også i det løpende regnskapsarbeidet i 2023. Det er egne skjemaer for merverdiavgift tilpasset 2023. Skjemaene for merverdiavgift er tilpasset ny mva-melding og ny kompensasjonsmelding.

___

Her finner allerede registrerte brukere nærmere informasjon om priser, bestilling o.l. for Regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner ©.

Nye kunder finner nærmere informasjon om produktet her >>

Ved bestilling vil du få tilsendt en unik lenke («nedlastingsnøkkel») som gir deg tilgang til å laste ned (og lagre) filene lokalt.