Bilde av en feier som feier en skorstein.

Foto: Hans Joachim Müller-le Plat / Pixabay

Merverdiavgift på feiing og tilsyn med fyringsanlegg – oppdatering

Skatteetaten har nå kommet med svar på spørsmål fra en rekke kommuner og interkommunale brann- og feiervesen om dette temaet.

Som vi tidligere har meldt, har Skatteetaten tatt inn en endret tolkning i Merverdiavgiftshåndboken 2023 om avgiftsbehandlingen av kommunale gebyrer for feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Skatteetaten uttaler i håndboken at lovpålagt tilsyn/kontroll med fyringsanlegg, herunder feiing av piper ved behov, anses som offentlig myndighetsutøvelse. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg omfattes dermed av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-9, og det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på gebyret.

Dette har vært opphav til en rekke spørsmål fra kommuner og interkommunale brann- og feiervesen. Vi har blitt kjent med at Skattedirektoratet nå svarer som følger på spørsmål om denne saken:

Skatteetaten har mottatt henvendelser fra flere kommuner etter publiseringen av Merverdiavgiftshåndboken for 2023, hvor det kom frem at feie- og tilsynstjenester var unntatt merverdiavgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-9.

På bakgrunn av henvendelsene vil Skattedirektoratet gjennomgå området for den aktuelle unntaksbestemmelsen. Kommunene kan inntil videre fortsette den praksisen de hadde etablert før den siste utgaven av Merverdiavgiftshåndboken ble publisert.

Anbefalingen vil derfor være at den praksis som har vært fulgt, uavhengig av om det har vært beregnet merverdiavgift eller ikke på feie- og tilsynsgebyrene, legges til grunn inntil Skattedirektoratet har foretatt sin gjennomgang og kommer med nødvendige avklaringer.

Anbefalingen vil derfor være at den praksis som har vært fulgt, uavhengig av om det har vært beregnet merverdiavgift eller ikke på feie- og tilsynsgebyrene, legges til grunn inntil Skattedirektoratet har foretatt sin gjennomgang og kommer med nødvendige avklaringer.